STROOM! is een pionierende beweging die nieuwe vormen van besturen onderzoekt en het stapelen en delen van kennis centraal stelt. Actieve inwoners vanuit de velden sport & bewegen, welzijn, en cultuur zijn de drijvende kracht achter STROOM! Met ut Huus zetten zij hun netwerk in om actuele vragen, uitdagingen en kansen het hoofd te bieden.

Download hier ons actuele programma.

ANGELIEKE HUISMAN
ANGELIEKE HUISMAN

IDEEËNMAKELAAR EN SENIOR OPBOUWWERKER

gepassioneerd, innovatief en humor 

a.huisman@uthuus.nl
06 - 54 70 02 02

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!

© COPYRIGHT UT HUUS 2021