Sportakkoord

 

Met het sportakkoord Olst-Wijhe hebben maar liefst 25 verenigingen en organisaties uit de gemeente de handen ineengeslagen om meer mensen aan het bewegen te krijgen.

 

Ten opzichte van het landelijk sportakkoord is bij dit lokale sportakkoord gekozen voor een bredere aanpak. Angelieke Huisman van ut Huus (tevens sportformateur): “Het Manifest Nood luid onze klok legde de vinger op de zere plek. Verschillende verenigingen en organisaties kampen met dezelfde problemen. Het aantal leden daalt door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen individueel sporten. Daarnaast is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, vooral voor bestuursfuncties. Het sportakkoord is een akkoord van de samenleving waarin ut Huus, de gemeente, de verenigingen én inwoners een rol hebben. We onderkennen de problemen en willen ze samen oplossen. We willen allemaal een vitale, levendige gemeente. Daar draagt het sportakkoord aan bij.”

 

Proeftuinen

Het sportakkoord bestaat uit een aantal proeftuinen.

Proeftuin 1 – Vitale sport- en beweegaanbieders: Het doel is om innovatief aanbod te stimuleren en de samenwerking tussen sportverenigingen op het gebied van nieuwe vormen van besturen te organiseren. Ook is het de ambitie om samenwerking tussen diverse sectoren te stimuleren om tot een flexibel aanbod te komen dat past bij de behoefte van verschillende doelgroepen, met name van senioren. Hieraan werken verschillende partners mee vanuit bijvoorbeeld de kinderopvang en het onderwijs.

Proeftuin 2 – SPOC: Het Sport-, Onderwijs- en Cultuurcluster (SPOC) in Wijhe wil met haar partners een dienstverleningsconcept ontwikkelen waarbij sport, bewegen en gezonde leefstijl centraal staan. Op het SPOC zijn sport, cultuur en onderwijs bij elkaar gebracht. Er wordt samenwerking gezocht in bijvoorbeeld het benutten van elkaars locaties en kennis.

Proeftuin 3 – De inclusieve sportcultuur: Iedereen kan meedoen in Olst-Wijhe. Waar iemand niet vanzelfsprekend deelneemt, kan men op één plek terecht voor advies en doorverwijzing. Zorgpartners en sport- en beweegaanbieders werken samen voor een maximaal resultaat.

 

Sportakkoord inzien

Klik hier om het sportakkoord te kunnen bekijken.

ANGELIEKE HUISMAN
ANGELIEKE HUISMAN

IDEEËNMAKELAAR EN SENIOR OPBOUWWERKER

gepassioneerd, innovatief en humor 

a.huisman@uthuus.nl
06 - 54 70 02 02