Faciliteitenfabriek

Kennisbank
De faciliteitenfabriek is een kennisbank. Of beter gezegd: een instrument waar kennis van inwoners, ondernemers, verenigingen etc. in ondergebracht is. Er kan kennis gehaald en gebracht worden. Momenteel nog door rechtstreeks contact te leggen met het ‘loket’ van ut Huus. In de toekomst digitaal te benaderen.

 

Opbrengst proeftuinen van de Manifestgroep

Manifestgroep? Proeftuinen? Wat was dat ook alweer? Klinkt abstract, maar het is in de uitgevoerde proeftuinen heel concreet geworden. Wat is er dan allemaal gebeurd? Kijk naar het filmpje dan vertellen de betrokkenen het u zelf.

ANGELIEKE HUISMAN
ANGELIEKE HUISMAN

IDEEËNMAKELAAR EN SENIOR OPBOUWWERKER

gepassioneerd, innovatief en humor 

a.huisman@uthuus.nl
06 - 54 70 02 02

Wat hebben we in huus?

 

 

Wij bieden advies & ondersteuning op het gebied van:
 • Hulp bij het vinden van geld (subsidies, fondsenwerving) à verhalenwedstrijd
 • Ondersteuning bij inrichting administratie en contractbeheer (opstellen en bijhouden)
 • Schrijven van (project)plannen
 • Hulp bij het zoeken naar vrijwilligers
  (indirect: schrijven van een vacature, profielschets)
 • Verbinding leggen met talent in de gemeenschap dat mede de vraag kan helpen aanpakken
  (musici, tekstschrijvers, ambachtslieden, kunstenaars, marketing en pr, financiële deskundigheid, etc.)
 • Advies op bestuurlijk vlak
  (inrichting van je organisatie – opzetten en inrichten van de vergaderingen – opstellen van statuten – voorbeeldstatuten, etc.)
 • Programmering & organiseren: Adviseren en ondersteunen bij het opzetten van een evenement of activiteit à jubileum koor, …
 • Ondersteunen bij samenwerking met andere organisaties
 • Advies en ondersteuning bij pr/promotie en communicatie vragen
 • Organiseren van een kennis- of netwerkbijeenkomst (WOWcafé) à afbeeldingen van
 • Adviseren en ondersteunen bij scholing- en trainingsaanbod
 • Aansluiting vinden bij bestaand scholingsaanbod of opzetten van gevraagd aanbod
  (bijv. trainingen voor bestuurswerk, omgaan met agressie of verwarde personen, gebruik van social media, etc.)

 

Huur en gebruik van faciliteiten:
 • Huur van faciliteiten voor een activiteit (geluid, camera’s e.d.)). Ofwel, rechtstreeks bij ut Huus te huur ofwel doorverwijzen naar (maatschappelijke) verhuurders.
 • Ondersteuning bij administratie
  (inkoop- en verkoopfacturen verwerken, bank bijhouden, kassa-afwikkeling, postadres etc. tegen kostprijs)
 • Mogelijkheid tot het huren van een rijdende winkelwagen
 • Hulp of gebruik van online kaartverkoop
 • Gebruik van een centrale agenda voor Olst-Wijhe, tevens toegankelijk te maken via de website van de betreffende organisatie
 • Aanvraag voor gebruik van de evenementenborden aan de Rijksstraatweg in Olst
 • Huur van ruimtes in het Holstohus in Olst en ‘t SPOC in Wijhe (De Lange Slag en gedeeltes van de Capellenborg)
 • Incidenteel ‘verlenen’ van juridisch onderdak bij initiatieven die geen rechtspersoonlijkheid bezitten

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!