Vacature voorzitter en leden Raad van Toezicht

 
Ben jij een ondernemende netwerker die kan ontwikkelen en verbinden met visie en een hart voor Wijhe en Olst?
Organisatie

ut Huus (Stichting Kulturhus Olst-Wijhe) is een dynamische en veelzijdige welzijnsorganisatie die actief is in de gemeente Olst-Wijhe. De organisatie richt zich op welzijn, cultuur, sport en bewegen. Met een breed scala aan initiatieven, diensten en activiteiten faciliteert en organiseert ut Huus voor en door de inwoners van de gemeente.

Naast het bieden van diverse activiteiten in eigen accommodaties, is ut Huus ook actief in straten, buurten en kernen van de gemeente. Samenwerking met inwoners, vrijwilligers en partners staat centraal, waardoor jaarlijks zo’n 800 activiteiten mogelijk worden gemaakt. Het Holstohus in Olst is een prachtig Kulturhus te vinden waar verschillende activiteiten in het voorliggende veld en de sociale basis samenkomen. Het multifunctionele pand trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. Daarnaast heeft de organisatie De Lange Slag (SPOC), een ruime sportaccommodatie met grote zalen en multifunctionele ruimten waar jaarlijks meer dan 150.000 bezoeken worden gebracht.

ut Huus gelooft in de kracht van samenwerking, betrokkenheid en het versterken van de sociale basis. De organisatie streeft ernaar om de leefbaarheid en sociale cohesie in de gemeente te vergroten door middel van een gevarieerd programma aan culturele, sport- en welzijnsactiviteiten. ut Huus staat bekend om haar passie, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij de regio en het landelijk gebied.

Als Voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) moet je je herkennen in deze ondernemende en organisatorische ambities en je hiermee verbinden. De RvT is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Men vergadert minimaal vier keer per jaar.

Functie

Ut Huus ziet zich voor de nabije toekomst geconfronteerd met een paar wezenlijke uitdagingen. Er zijn externe uitdagingen, zoals het moeten meebewegen met en gaan voldoen aan toekomstige wijzigingen in het sociale domein en de daaruit voortvloeiende eisen. En daar komt dan bij de ambitie nieuwe samenwerkingen aan te gaan, die enerzijds veel oog vragen voor politieke en bestuurlijke gevoeligheden en daarnaast om een blijvende aandacht voor de kwaliteit van Ut Huus.

Intern is er de blijvende verdere doorontwikkeling en professionalisering van de medewerkers en de organisatie. Een andere uitdaging hier is het in interactie met de nieuwe directeur komen tot een visie op het toekomstige takenpakket van Ut Huus en op de organisatorische consequenties van deze visie.

Belangrijk te midden van al deze ontwikkelingen is dat de dagelijkse operatie op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier voortgang moet vinden. Deze uitdagingen leiden voor de RvT tot daarmee overeenkomstige opgaven.

Aan de ene kant vragen de bij Ut Huus voorliggende opgaven om een RvT die wil en durft te ontwikkelen en te bouwen. Aan de andere kant is er een toezichthoudende rol over de uitvoering van de gegeven opdracht aan de (nieuwe) directeur. Dit vraagt daarbij om een blijvende ontwikkeling van de eigen governance. Daarmee is dit een schitterende kans voor een voorzitter en leden van de RvT die meer willen dan toezicht houden.

Wij zoeken een ervaren professional met verstand van het ontwikkelen van organisaties, die bekend is met het politiek- bestuurlijke spel en de maatschappelijke en lokale context. Iemand die een leidende, initiërende en stimulerende rol neemt in de ontwikkeling van mens en organisatie, maar die ook gericht is op resultaat.

Taken voorzitter RvT:
 • Voorbereiden van de agenda van de RvT (in overleg met de directeur-bestuurder);
 • Leiden van de vergadering van de RvT;
 • Zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de RvT (vooraf en achteraf) en erop toezien dat de leden van de RvT kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 • erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de RvT en zijn leden;
 • erop toezien dat de directeur-bestuurder jaarlijks op haar functioneren wordt beoordeeld;
 • erop toezien dat eventuele commissies van de RvT adequaat functioneren;
 • namens de RvT aanspreekpunt zijn voor leden van de RvT, directeur-bestuurder en derden.
Functie-eisen

Als voorzitter ben je een bewezen -bestuurlijk- entrepreneur. Financieel goed onderlegd, inspirerend, sensitief en met stijlflexibel. Tegengestelde belangen horen bij uitstek bij het politieke bedrijf evenals vraagstukken met een politieke dynamiek. Daarbij is het belangrijk dat jij een brede cultureel maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.

 • Je bent gericht op draagvlak en samenspel, maar schuwen de wrijving of het debat niet voor het beste resultaat.
 • Je bent in staat om met behoud van de relatie zowel de opgaven op te pakken als aan te spreken op afspraken of op houding, gedrag en cultuur.
 • Je hebt een visie op de rol van de RvT en het vermogen om dit samen met overige leden van RvT vorm te geven;
 • Je hebt kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om een klankbord voor de directeur-bestuurder te kunnen zijn
 • Je hebt kennis van bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemen en bij voorkeur woonachtig in Olst-Wijhe of directe omgeving.
Aanbod

Jij krijgt de kans om een belangrijke rol te spelen in het realiseren van positieve veranderingen in de samenleving. Je wordt onderdeel van een gemotiveerde organisatie dat zich inzet voor het versterken van de sociale basis en het creëren van een levendige en zorgzame gemeenschap. De gehele RvT doet dit werk op vrijwillige basis, er is dus geen financiële vergoeding. Jouw tijdsinvestering zal ongeveer 2 uur per week zijn.

Inlichtingen & Solliciteren

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Arnold Bouman van STORM in Recruitment; Arnold@storminrecruitment.nl of neem contact op via 038-22 22 015. We hopen je snel te ontmoeten voor een kop koffie.

N.b.: Voor deze functie is het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig en zullen een capaciteitentest en talentenscan mogelijk deel uit maken van het selectieproces.

 

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina en Instagram of via onze ut Huus nieuwsbrief.