Krachtenbundeling Sociaal Domein Olst-Wijhe

Werkzaamheden De Kern en WijZ welzijn overgedragen aan ut Huus

Naar aanleiding van gemeentelijke de bestuursopdracht ‘Heroriëntatie voorliggend veld’ neemt ut Huus de taken van Dimence groep, waaronder st. De Kern, algemeen maatschappelijk werk en WijZ jongerenwerk vallen, over. Hiermee komt ut Huus tot één team van welzijnswerkers, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers in de gemeente Olst-Wijhe.

Naast de inhoudelijke samenhang die deze overname oplevert, is er nu sprake van één leidinggevende die verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van het voorliggend veld in de gemeente Olst-Wijhe. Het jaar 2024 wordt gebruikt als overgangsjaar, waarin de overname gefaseerd wordt uitgerold. Vanaf 1 januari 2025 is de krachtenbundeling volledig gerealiseerd. ut Huus neemt ook de medewerkers van Dimence in dienst, waardoor er voor zowel de medewerkers als de inwoners en cliënten nauwelijks iets veranderd. Financiën de Baas is tevens een onderdeel van deze krachtenbundeling, hulp en advies blijven ongewijzigd.

Laagdrempelige cultuur

ut Huus heeft een open en laagdrempelige cultuur en geeft veel ruimte aan de professional. Doordat er aantrekkelijke faciliteiten beschikbaar zijn, kunnen deze ook eenvoudig worden ingezet voor het inhoudelijke werk. Het intensief samenwerken met inwoners/vrijwilligers en samenwerkingspartijen is een belangrijk speerpunt van de organisatie.

Één Loket

Om snel en zorgvuldig op de zorgvragen van inwoners te kunnen reageren bouwt ut Huus momenteel aan één loket voor al het welzijnswerk. Vanaf dit loket worden inwoners straks te woord gestaan en op maat doorverwezen naar de juiste persoon of instantie.

 

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina en Instagram of via onze ut Huus nieuwsbrief.