Zelfregiecentrum Vriendendiensten in Holstohus

Vanaf donderdag 2 februari is het zelfregiecentrum van de Vriendendiensten ook in het Holstohus te vinden. In een zelfregiecentrum is ruimte voor ontmoeting, activiteiten en gesprekken over psychische kwetsbaarheid. Iedere dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:30 uur kun je bij het zelfregiecentrum terecht.

 

Zelfregie 

Een zelfregiecentrum is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, ontmoeting en activiteiten. Het is de bedoeling dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en naar vermogen een praktische bijdrage levert. Bijvoorbeeld koffiezetten, mensen ontvangen, een activiteit organiseren of opruimen. De coördinatoren ondersteunen waar nodig. Mensen die het centrum bezoeken hebben geen indicatie nodig en ze betalen ook geen eigen bijdrage.  

 

Herstelcursussen en -activiteiten 

Bij Vriendendiensten vinden ook herstelcursussen en -activiteiten plaats. Mensen met een psychische kwetsbaarheid uit gemeente Olst-Wijhe kunnen hier kosteloos aan deelnemen. Deze cursussen en activiteiten gaan niet over ’genezing’, maar over het ontdekken van mogelijkheden voor een vervullend leven met een psychische kwetsbaarheid. Door contact te hebben met lotgenoten en ervaringsdeskundigen ervaren mensen steun, (h)erkenning en hoop. Dit draagt bij aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel. 

 

Vriendendiensten  

Vriendendiensten ondersteunt inwoners met een psychische kwetsbaarheid in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst op verschillende manieren. Naast het zelfregiecentrum in Olst kunnen inwoners van gemeente Olst-Wijhe ook bij Vriendendiensten terecht voor onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning en ggz-maatjesactiviteiten. Welzijnsorganisatie ut Huus en Vriendendiensten werkten al op meerdere vlakken met elkaar samen in Olst-Wijhe, maar ut Huus is dan ook erg blij dat deze samenwerking verder is uitgebreid met de komst van het zelfregiecentrum in Olst.

 

Meer weten?  

Wil je meer weten over Vriendendiensten en het zelfregiecentrum? Neem dan contact op via 06 47 80 03 92 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl. Of kijk op www.vriendendienstendeventer.nl.  

 

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina en Instagram of via onze ut Huus nieuwsbrief.