Gebruikersvoorwaarden pop-up studio

Hieronder vindt u de huurvoorwaarden van de pop-up studio.

Specifieke wensen of vragen? Neem dan contact met ons op.
Alles is bespreekbaar en van alles is mogelijk.

CARLA LEURINK
CARLA LEURINK

OFFICE MANAGER

spontaan, direct, regeltante, loyaal

c.leurink@uthuus.nl
(voor reserveringen: reserveringen@uthuus.nl)
06 - 83 22 99 18

Pop-up studio in beheer van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe

Versie januari 2022

 

 

De pop up studio wordt door ut Huus onder de volgende voorwaarden in gebruik gegeven.
 

1. Reservering vooraf is vereist via reserveringen@uthuus.nl.
De medewerker van het ut Huus zal met de aanvrager de wensen doornemen en indien nodig contact leggen met de technicus.

2. Ingebruikneming gebeurt alleen onder begeleiding van een daartoe aangewezen en opgeleide vrijwilliger.

3. Bij gebruik van materialen op locatie dient de aanvrager zelf een verzekering af te sluiten voor de geleende materialen tijdens vervoer en gebruik op locatie.

4. Bij gebruik van de materialen voor een livestream dient de aanvrager zelf de AVG wet te volgen. ut Huus kan adviseren hoe toegang tot de (besloten) livestream verkregen kan worden.

5. De gebruiker zorgt op locatie voor eten en drinken van de vrijwillige technicus / technici.

6. Bij ingebruikname worden de materialen op compleetheid doorgenomen in aanwezigheid van de gebruiker. De gebruiker tekent voor compleetheid. Eventuele gebreken worden ter plekke vastgelegd.

7. De gebruiker is verplicht om:

  • Het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het is aangevraagd;
  • Het materiaal overeenkomstig de bedienings-, uitleen-, en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, aanwijzingen van de technici te behandelen;
  • De ingebruikgever ten allen tijde toegang tot het materiaal te verschaffen.

 

8. De gebruiker zorgt zelf voor adequaat vervoer en komt het ophalen op afgesproken datum en tijdstip. Datzelfde geldt voor het retour brengen.

9. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door toedoen van derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan kunnen de kosten daarvan afzonderlijk aan de gebruiker in rekening worden gebracht.

10. Schade door verwijtbare nalatigheid, opzet en bewust roekeloosheid van de gebruiker komt volledig voor rekening van de gebruiker.

11. De gebruiker is verplicht elke schade en gebrek aan het materiaal terstond aan de ingebruikgever te melden.
De gebruiker treft maatregelen, zodat risico’s voor het beschadigen of verloren gaan van het materiaal bij normaal functioneel gebruik tot een minimum beperkt blijven.
Zonder toestemming van de ingebruikgever mag de gebruiker niet tot reparatie overgaan.
Bij schade aan het materiaal, dient de gebruiker dit onmiddellijk te melden bij de verlener.