Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

Flexibele lidmaatschappen

Stelling, aanleiding
Voorbeeld: “Inwoners willen meer vrijheid en sporten wanneer het hen uitkomt. Hoe spelen wij hier als vereniging op in?’

Dit initiatief komt vanuit het veld ‘sport’. Maar ook culturele verenigingen en initiatieven kunnen zich melden, wellicht leven hier dezelfde vragen. Hier is nog geen zicht op bij de initiatiefnemers.

Huidige status
Tien sportaanbieders (verenigingen en andere aanbieders) hebben gezamenlijk een landelijke sportimpuls aangevraagd en gehonoreerd gekregen. Ze hebben een start gemaakt in september 2017 met de interventie Sportdorpen, vitale buurten en kernen.

Sportdorpen
Het project is er op gericht de leefbaarheid in de 3 kernen te versterken door meer mensen (30-75 jaar) in beweging te brengen.

Onderzoek in de gemeente geeft aan dat de doelgroep wel graag meer wil bewegen om fitter en vitaler te worden. De stap om actief te worden blijkt echter moeilijk te zijn. Daar komt bij dat het bestaande sportaanbod in heel Olst-Wijhe niet aansluit op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Het traditionele sportaanbod voldoet niet langer.

In de komende maanden maakt de doelgroep kennis met de verschillende vormen van sportbeoefening en komt te weten hoe, waar en wanneer ze daar aan kunnen deelnemen, met als doel: positieve ervaringen opdoen via events en sportcarrousels om zo vaker van de bank af te komen. Vanuit de behoefte van de inwoners wordt een (ver)nieuw(d) sportaanbod in de 3 dorpen opgezet. Aandacht is er voor het vormen van nieuw deskundig vrijwilligerskader bij de deelnemende sportverenigingen.

Sportplatform
Het Sportplatform Olst-Wijhe is het knooppunt voor de ontwikkeling van nieuw aanbod en de borging ervan. Dit platform is een krachtige organisatie met een breed draagvlak bij sportaanbieders, gemeente en maatschappelijke organisaties in Olst-Wijhe, maar ook bij de Provincie Overijssel. De doelstelling van het sportplatform is sportstimulering en sportparticipatie. De deelnemende sportorganisaties garanderen de borging van het project en het duurzaam sporten van deelnemers.

Vragen, interesse of tips en advies?
Heeft u interesse in dit onderwerp? Dit kan zijn door op de hoogte gehouden te blijven over dit onderwerp of om uw kennis (eenmalig of op regelmatige basis) te delen met ons. Wij horen graag van u!

Initiatiefnemer: Henk Willink en Michel Vierwind
Contactpersoon: Lian Kolkman (l.kolkman@uthuus.nl / 06 - 29 94 69 65).