Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

Cultuurcoalitie

Stelling, aanleiding
Voorbeeld: “Hoe kunnen we zorgen dat er toch podiumprogrammering blijft bestaan en men meer afstemt en samenwerkt met elkaar?”

Het culturele leven in Olst-Wijhe dreigde flink in te zakken. De bestaande theaters in Olst en Wijhe (Holstohus en Capellenborg) liepen leeg, de animo voor bestuur deelname nam af en lokale initiatieven zaten elkaar in de weg of bleven steken in goede bedoelingen.

Dat kan en moet anders en beter volgens de zes initiatiefnemers. Wie allen betrokken, optimistisch en eigen-zinnig zijn, met affiniteit, kennis en ervaring in de cultuursector. Met verder een gezonde portie lef.

Huidige status
De cultuurcoalitie wil met het inzetten van haar kennis en kunde een meer integrale doorontwikkeling van het lokale cultuuraanbod veroorzaken.

Culturele barometer
Met het ontwikkelen van een ‘Culturele Barometer’ heeft de cultuurcoalitie direct haar werkwijze kenbaar gemaakt. Enerzijds door een inventarisatie van het reeds vastgelegde cultuuraanbod voor het komend seizoen (passieve programmering). Anderzijds door actieve wederzijdse verkenning binnen de gemeenschap met als doel inzicht te geven en te verkrijgen van mogelijkheden tot samenwerking en het optimaal benutten van materieel en immaterieel potentieel. Een mooi voorbeeld hiervan is Operatie IJssellinie; het openlucht theaterspektakel uit 2017 dat met de gemeenschap in elkaar is gezet. Samen is er gekeken naar alle beschikbare mogelijkheden, zoals de inzet van vrijwilligers, bussen en auto’s van vroeger, etc.

Cultureel café
Ook het doorzetten van een Cultureel Café is een voorbeeld van het waarmaken van de bedoeling. In een informele sfeer kan een zo breed mogelijk publiek dan kennis maken met de regionale talenten en cultuuruitingen. Personen en organisaties worden gevraagd om hun talent. Wij adviseren bij nieuwe initiatieven, wij bevragen de initiatiefnemers en stimuleren hen. Kortom: wij zijn aanjager en veroorzaker. 

Gezamenlijke culturele agenda
Inmiddels is een gezamenlijke agenda opgesteld. Deze wordt bijgehouden i.s.m. Stichting Kunst en Cultuur. Klik hier om de gezamenlijke agenda te bekijken. Mocht u uw activiteit nog niet hebben aangemeld, dan kunt u dat mailen naar kwartiermaker van ut Huus, Marieke Korterik: m.korterik@uthuus.nl

Vragen, interesse of tips en advies?
Heeft u interesse in dit onderwerp? Dit kan zijn door op de hoogte gehouden te blijven over dit onderwerp of om uw kennis met ons te delen (eenmalig of op regelmatige basis). Wij horen graag van u!

Initiatiefnemers: Ton Stroucke, Jack Nuisl, Keimpe de Jong, Rudi Meulenbroek.
Contactpersoon: Marieke Korterik (m.korterik@uthuus.nl /06 - 50 50 57 68).