Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

Zorg voor sport en bewegen

Doel van het project
Het realiseren of bevorderen van samenwerkingsafspraken tussen eerstelijnszorg, lokale sociale wijkteams & sport- en beweegaanbieders ter bevordering van een actieve leefstijl van mensen in een kwetsbare situatie.

Subdoelen

  1. Verstevigen van doorverwijzingsstructuur vanuit zorg naar laagdrempelig sport en beweegactiviteiten in de buurt.
  2. Optimaliseren van het laagdrempelig sport en beweegaanbod waar iedereen op elk niveau in kan stromen.


Doelgroep
Mensen in kwetsbare situaties, eerstelijns zorgprofessionals, lokale sociale wijkteams & sport- en beweegaanbieders met een laagdrempelig en verantwoord sport en beweegaanbod.

Projectleider
Marijke Bos, m.bos@uthuus.nl