Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

Sportdorpen

Sportdorpen, vitale buurten en kernen is een sportimpuls aanvraag bij ZonMw, een organisatie die ondersteunt wordt door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De aanvraag is bewerkstelligt door samenwerking vanuit 10 verschillenden sportverenigingen in de gemeente Olst-Wijhe die samenwerken onder het Sportplatform Olst-Wijhe. Waarbij Wijhe ‘92 hoofdaanvrager en penvoerder is.

Doel van het project
Het project is er op gericht de leefbaarheid in de kernen te versterken door meer mensen in beweging te brengen. Samen sporten en bewegen leidt tot meer saamhorigheid en mede daardoor een grotere zelfredzaamheid van bewoners.
 

Subdoelstellingen

  1. Meer inwoners vaker laten sporten en bewegen, via sportverenigingen en overige sportaanbieders.
  2. De doelgroep maakt kennis met de verschillende vormen van sportbeoefening en weet hoe, waar en wanneer ze daar aan kunnen deelnemen.
  3. De doelgroep doet positieve ervaringen op via events en sportcarrousels.
  4. Vanuit de behoefte van de inwoners een (ver)nieuw(d) sportaanbod opzetten in de dorpen.
  5. Vormen van een nieuw deskundig vrijwilligerskader bij de deelnemende sportverenigingen.
  6. De bestaande samenwerking versterken tussen sport- en beweegaanbieders via het sportplatform met maatschappelijke organisaties en inwoners.
  7. De vitaliteit van de doelgroep versterken en de leefbaarheid verbeteren.

Doelgroep
Het project Sportdorp Olst-Wijhe is gericht op de inwoners van de kernen uit de gemeente Olst-Wijhe, in de leeftijd van 30-75 jaar. Samenvattend richt het project zich op volwassenen in de leeftijd van 30-75 jaar die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn.

Projectleider
Michel Vierwind, sportdorpenolstwijhe@gmail.com

Meer info via o.a. de Facebook-pagina: www.facebook.com/sportdorpenolstwijhe/