Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

Sport en Jeugdhulp scoren samen

Doel van het project
Het verbinden van de sectoren sport en jeugdhulp door het inrichten dan wel aansluiten bij een lokale structuur. Gemeente, sportverenigingen, onderwijs, welzijn en partijen uit de jeugdzorg werken samen ten behoeve van het positief opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Daarmee dragen zij bij aan een preventief Jeugdbeleid van de gemeente.

Subdoel

  1. Het versterken van de signaleringskracht en het pedagogische klimaat bij sportverenigingen.
  2. Jeugdzorg erkent de preventieve en signalerende functie van sportverenigingen.
  3. Het creëren van randvoorwaarden om op de lange termijn de samenwerking tussen sport en zorg te bestendigen.


Doelgroep
Kinderen en jongeren en hun ouders en verzorgers in de gemeente Olst-Wijhe

Het project richt zich op organisaties die binnen de gemeente betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren zoals onderwijs- en jeugdzorgorganisaties, jeugd- en jongerenwerk, sportverenigingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Breed Welzijnsverband en de buurtsportcoach/combinatiefunctionaris.

Projectleider

Jessica Stoffer, j.stoffer@wijz.nu