Jonger dan 30?

Woon dan de lezingen van het Rotary Water Festival gratis bij. Reserveer je plek via deze pagina en we zien je heel graag op zaterdag 8 juli.

Li An Phoa & Ben Bekkering

13:00 uur Lezing Li An Phoa (Drinkable Rivers)

Niet lang geleden konden we uit onze rivieren en beken drinken. Helaas is dat nu niet mogelijk omdat de vervuiling hard toeneemt. Li An neemt je mee in haar missie om weer uit de rivieren te kunnen drinken.

14:30 uur Lezing Ben Bekkering (Vice Admiraal en Hoofd Permanent Militair Vertegenwoordiger bij de Navo en EU)

Klimaatverandering speelt een steeds grotere rol in de internationale veiligheid. De oogsten mislukken door droogte of overstromingen. Wanneer we ons onvoldoende aanpassen aan het veranderende klimaat ontstaan er veel conflicten. Ben neemt je mee in dit actuele onderwerp.

Een uitgebreidere omschrijving van het Rotary Water Festival lees je hier.

Rotary Water Festival

Lezing Li An Phoa en Lezing Ben Bekkering

Zaterdag 8 juli 2023
Aanvang: 13:00 uur Li An Phoa
Aanvang: 14:30 uur Ben Bekkering
Locatie: Infocentrum Den Nul, Olst

 0,00