Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

Overzicht leskisten Cultureel Erfgoed

Koffer van Mina gemaakt door HCO/KCO/St. IJsselhoeven

Verkrijgbaar via Stichting IJsselhoeven, Annet Schrijver, tel:038-4478735 of annetschrijver@hetnet.nl

De leskist is geschikt voor groep 1, 2 en 3 van de basisschool.

 

De koffer van Mina is een leskoffer in de vorm van een koe. De koffer is van Mina. Mina is het nichtje van tante Hermien die vroeger werkte als hulp op een IJsselhoeve, één van de grote boerderijen in de IJsselstreek.

Mina heeft wat dierbare spulletjes van haar tante bewaard, maar is de koffer kwijtgeraakt. Die blijkt op de school terecht te zijn gekomen. De koffer zit vol met oude gebruiksvoorwerpen van vroeger van tante Hermien.

De leerlingen moeten erachter zien te komen van wie de koffer is, door de spullen te bekijken en daarover samen te praten. Aan het einde van de week komt nichtje Mina op school de koffer ophalen. Dat is iemand die door Stichting IJsselhoeven is geïnstrueerd. Nichtje Mina, komt in de klas om haar verhaal te vertellen aan de hand van de voorwerpen in de koffer.

Tegelijkertijd kunnen de leerlingen vertellen wat zij van de voorwerpen vinden.

De koffer is gevuld met voorwerpen die passen binnen een thema uit de geschiedenis van de eigen omgeving.

Aan de lessen op school kan ter afsluiting een bezoek aan een oude boerderij worden gekoppeld.

Leskist is gratis te leen, kosten bezoek nichtje Mina € 50,- en kosten boerderijbezoek € 100,-

 

De IJsselgemaakt door Stichting IJsselhoeven

Verkrijgbaar via Stichting IJsselhoeven, Annet Schrijver, tel:038-4478735 of annetschrijver@hetnet.nl

Deze lesbrief is geschikt voor groep 4,5 en 6 van de basisschool.

 

Een architect wil de IJssel volbouwen. Hij vindt dat de rivier nutteloos is. De leerlingen gaan protesteren door te laten zien hoe belangrijk de rivier is.

  • Ze ontdekken dan de waarde door onder andere:
  • Te werken met zand en klei en het bekijken van historische kaarten
  • Het bekijken en onderzoeken van kunst
  • Te ontdekken hoe er geleefd werd en wordt in en om de IJssel (wonen, landbouw, fruitteelt, steenfabrieken, natuur).

 

Tijdens dit project maken de leerlingen een werkstuk en leren ze de ontstaansgeschiedenis van het landschap in en om de IJssel. De lesbrief is gratis te leen.

 

De Stille Boerderijgemaakt door Stichting IJsselhoeven

Verkrijgbaar via Stichting IJsselhoeven, Annet Schrijver tel: 038-4478735 of annetschrijver@hetnet.nl

De lesbrief is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool.

 

De Stille boerderij is een project dat bestaat uit een maquette van een IJsselhoeve (ruim 1 x 1 m groot) en daarbij horende foto’s, magneetkaartjes, opdrachtkaarten en voorwerpen.

De begeleidende lesbrief beschrijft het geheel. Het brengt de leerlingen in contact met het erfgoed in hun eigen omgeving, de IJsselstreek. In minimaal drie lessen van elk 90 minuten werken de leerlingen aan het project.

  • Eerst maken ze een plattegrond van de boerderij, het erf en de omgeving waarbij ze de maquette gebruiken en ‘aankleden’. Daarbij gaat het om de situatie in 1950.
  • Dan bespreken ze de verschillende voorwerpen landbouwgereedschap etc. die bij de lesbrief horen.
  • Tenslotte gaan ze na wat de mogelijkheden zijn voor de boerderijen nu.

Het project kan uitgebreid worden door:

  • Leerlingen informatie te laten onderzoeken en verzamelen over vroeger via bijvoorbeeld internet.
  • Het maken van een groepsfietstocht naar één van de IJsselhoeven.

De leskist is gratis te leen, een boerderijbezoek kost € 100,-

 

De Streek centraal gemaakt door HCO

De leskist is op iedere basisschool aanwezig.

Een leskist voor de middenbouw van de basisschool.

 

De Streek centraal is een project voor groep 5-6 en bestaat uit actieve lessen en zelfstandige verwerkingslessen rond streektaal, streekgeschiedenis en streekcultuur. Centraal staan de thema’s ‘Op de boerderij’ (over de verschillen tussen zand- en kleigronden), ‘Stenen bakken’ (over de steenfabrieken), ‘Mooie manden’ (over mandenmakerijen in Wijhe) en ‘Speklappen en rookworsten’ (over de vleesfabrieken). Onderdeel van ieder thema is een museumles, die ofwel in de Oudheidkamer in Wijhe plaatsvindt of in het Infocentrum IJssel in Den Nul.

Er zijn geen kosten aan de leskist verbonden, een verwerkingsles op het Infocentrum kost € 1,50 per leerling.

 

Dubbele fotogemaakt door HCO

Verkrijgbaar via het Infocentrum, Karin Köster, tel: 06 36157855   info@indeweer.nl

Dubbele foto is een fotoproject voor de groepen 5 t/8 van het primair onderwijs.

 

Aan de hand van oude foto’s van plekken in de dorpskernen van hun dorp Olst of Wijhe verkennen leerlingen hun eigen omgeving. Naast oude foto’s worden hedendaagse foto’s gelegd en op die manier kunnen leerlingen vergelijken wat er is veranderd en wat er juist hetzelfde is gebleven. Met het lespakket leren leerlingen over cultureel erfgoed in hun directe omgeving, over belangrijke historische veranderingen en dat deze veranderingen door het doen van onderzoek verklaard kunnen worden. Voor kinderen uit Olst is er een verwerkingsles op het Infocentrum met de stratenmappen die daar aanwezig zijn.

 

Welkom op het kasteel gemaakt door Kasteel Nijenhuis/museum de Fundatie

Bezoek aan Kasteel het Nijenhuis afspreken via tel: 0572 388188 of via e mail: educatie@museumdefundatie.nl

Geschikt voor leerlingen van groep 1 en 2 van de basisschool.

 

Een bezoek aan Kasteel Nijenhuis, waarin de leerlingen ontdekken hoe het is om te wonen in een kasteel. Barones Van Pallandt leidt de leerlingen rond in haar ‘huis’ en er zijn opdrachten op het voorplein, waarbij de leerlingen zich gaan inleven in het personeel dat je kunt tegenkomen in een kasteel, zoals een tuinman, butler, gouvernante en koetsier.

Naar keuze kan het bezoek worden afgesloten met het zelf maken van een kasteel van karton.

Een bezoek aan Kasteel het Nijenhuis kost € 75,- zonder workshop en € 120,- met workshop.

 

Sporen uit het verleden gemaakt door Kasteel Nijenhuis/museum de Fundatie

Bezoek aan Kasteel het Nijenhuis en afhalen leskist afspreken via tel: 0572 388188 of via e mail: educatie@museumdefundatie.nl

Geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.

 

Barones van Pallandt vertelt de leerlingen over haar jeugd op kasteel het Nijenhuis en de verdwijning van een kistje juwelen. Aan de hand van oude foto’s en andere sporen van vroeger helpen de leerlingen de barones om het kistje terug te vinden. Het bezoek kan naar keuze worden afgesloten met het ontwerpen van een familiewapen. Desgewenst is er ter aanvulling op de les een leskist beschikbaar in het Informatiecentrum.

Deze leskist is gratis te leen. Een bezoek aan Kasteel het Nijenhuis kost € 75,- zonder workshop en € 120,- met workshop.

 

Appels met peren vergelijken gemaakt door Stichting IJsselboomgaarden

Te zien en te beleven in en rond het Infocentrum, Karin Köster, tel: 06 36157855 info@indeweer.nl

De speurpuzzeltocht is geschikt voor leerlingen van groep 6,7,8 van de basisschool.

 

De speurpuzzeltocht die verkrijgbaar is in het Infocentrum bestaat uit een aantal vragen die beantwoord kunnen worden door goed te zoeken en te puzzelen in het Infocentrum en buiten bij de boomgaard. Bij de boomgaard wordt een bord geplaatst met informatie speciaal gericht op kinderen. Daarnaast is het de bedoeling dat de kinderen in de boomgaard gaan speuren, de bomen onderzoeken en kijken welke beestjes er leven. Binnen in het Infocentrum wordt informatie verstrekt over de geschiedenis van de fruitteelt in de regio. De IJsselstreek kende ooit een bloeiende fruitteelt. Het materiaal is nog in ontwikkeling. De precieze invulling is daarom nog niet vastgesteld. De speurpuzzeltocht zal in de tweede helft van 2012 beschikbaar komen.

Kosten: € 1,50 per leerling (voor het bezoek aan het Infocentrum, de begeleiding en het programma.

 

Vroegergemaakt door Bibliotheek Olst-Wijhe

Deze leskist wordt op dit moment weer compleet gemaakt en is momenteel niet beschikbaar

De leskist is geschikt voor groep 3,4,5 van de basisschool

 

Vroeger is een project erfgoededucatie dicht bij huis. Vijf historische foto’s in een fotoboek laten leerlingen kennis maken met het leven zoals dat ongeveer 100 jaar geleden was. Elke week staat één foto centraal, waarbij het speciaal geschreven verhaal voorgelezen wordt. Met attributen die verborgen zijn in het fotoboek wordt het verleden nog dichter bij de leerlingen gebracht.

 

De Steenfabriekgemaakt door obs de Holsthoek

Verkrijgbaar via obs de Holsthoek, tel: 0570 561616 of via e mail: obsdeholsthoek@de-mare-scholen.nl

De lesbrief is geschikt voor alle groepen.

Dit is een leskist die door de Holsthoek is gemaakt voor alle groepen van de basisschool. Per groep is er een A4tje met een verwerkingsles. Verder is er een filmpje gemaakt. De leskist is op de Holsthoek aanwezig en kan ook door andere scholen geleend worden.