Impact coronavirus op cultuursector

 

Het Landelijke Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil inventariseren hoe groot de impact van het coronavirus is op de cultuursector. Daarom heeft het LKCA een vragenlijst opgesteld voor culturele verenigingen en instellingen. De resultaten worden meegenomen naar de minister van cultuur voor ondersteuningsmaatregelen.

 

Vragenlijst

U vindt hier de link naar de vragenlijst

Om de gevolgen mee te kunnen nemen naar de minister van cultuur voor ondersteuningsmaatregelen, is het nodig de vragenlijst uiterlijk zondag 22 maart in te vullen.

Redt u het niet om voor 22 maart de vragenlijst in te vullen? Geen probleem. Om een goed beeld te krijgen van de impact die deze situatie heeft op verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten, is uw reactie belangrijk. Dat kan t/m 15 april.
Dat beeld helpt diverse organisaties als koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en het LKCA om zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.

 

Meldpunt

Meldpunt voor zzp’ers www.kunstenbond.nl
Meldpunt culturele instellingen www.cultuurconnectie.nl

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!

© COPYRIGHT UT HUUS 2018