Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

De Huuskamer

Datum: 07 december 2016
Tijd: 10:00-12:00

De Huuskamer wil er zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie en/of hun partner. Belangrijk doel van de bijeenkomsten is om iedereen een ontspannen ochtend aan te bieden en de ruimte om, als men dat wenst, te praten over de eigen situatie.

Vanuit de Huuskamer wordt er vraaggericht gewerkt en gaan wij uit van uw wensen, ideeen of behoeften. Activiteteiten worden in samenspraak georganiseerd, waarbij er in het collectief aandacht is voor het individu.

Locatie; Op de Eerste in het Holstohus

Tijd; 1 x per drie weken op woensdagochtend 10.00 uur tot 12.00 uur.