Sporthal ‘t SPOC splinternieuw

Het ziet er weer spic en span uit in de sporthal op ’t SPOC. Beheerder Stefan Klieverik van ut Huus en zijn ploeg hebben fors ingezet op onderhoud gedurende de tijd dat corona dwong tot leegstand van de sporthal. Drie maanden hebben ze met drie man sterk keihard gewerkt om trappen, banken, muren enzovoort als nieuw in de verf te zetten. Hij staat zelf versteld hoe mooi ze de oude kleedzalen weer strak in een prachtig mintgroene kleur hebben kunnen krijgen.

 

“Het lijkt wel toveren”, zegt hij bijna verbaasd. Trots is hij ook dat het gelukt is het probleem met de vele kapotte douches aan te pakken. Dat stond eigenlijk voor 2022 op het programma. “Een kwestie van pro-actief handelen”, noemt hij het. Zijn ervaring als beheerder van een publieke ruimte heeft daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld. Stefan heeft vanaf het begin van de oplevering in 2009 bemoeienis met ’t SPOC gehad. Dat is soms met vallen en opstaan gegaan, zegt hij, maar iedereen is in het SPOC-verhaal meegegroeid.

Resteert nog wel de vraag: wat doen we met de horeca in de sporthal? Daarover praat ik met Bernard De Vries Robles en Angelieke Huisman (directeur-bestuurder en omdenker van ut Huus). Ze zijn duidelijk: zoals het vroeger was, komt niet meer. Niet te betalen. Zowel Bernard als Angelieke willen graag dat verenigingen een rol gaan spelen in de bemensing van een ontmoetingsplek. Bernard: “Wij als ut Huus kunnen van betekenis zijn bij het aandragen van spullen.” Angelieke: “Natuurlijk is het lastig voor de verenigingen. Dat snap ik. We moeten op zoek naar een gedragen oplossing.”

“En dat is zeker de moeite waard”, zegt Bernard “’t SPOC is een uniek complex als je het vergelijkt met de rest van de provincie. Met sport, onderwijs en cultuur en de vele mogelijkheden om maatschappelijke organisaties onderdak te bieden.” De functie zal nog meer tot z’n recht komen als de te verwachten verhuizing van de basisscholen een feit is. Als schot voor de boeg wordt nu al nagedacht over een speelsere invulling van het binnenterrein. Met als stip op de horizon een centrum voor vrijetijdsbesteding en ontwikkeling.

 

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina en Instagram.

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!

© COPYRIGHT UT HUUS 2018