Ga mee stroomopwaarts:
maak gebruik van de proeftuinen vrijwilligerswerk

 

Begin 2020 is de Manifestgroep/Regiegroep van start gegaan met proeftuinen op verschillende thema’s die te maken hebben met vrijwilligerswerk. Deze proeftuinen zijn bedoeld om te experimenteren met nieuwe vormen van organisatie en besturen van sport-, welzijn en andere activiteiten. Dat is nodig in onze gemeente om alle voorzieningen die door vrijwilligers worden verzorgd te versterken en/of te kunnen behouden. De proeftuinen en de experimenten worden uitgevoerd samen met diverse verenigingen, groepen, stichtingen, etc..

 

 
Coronacrisis
Begin 2020 hadden we al plaatsgenomen op de startblokken, maar vanwege de coronacrisis zijn we niet goed uit de startblokken gekomen. Inmiddels is de draad weer opgepakt en zijn we met een aangepaste planning aan de slag gegaan.
 
 
De 5 proeftuinen
De proeftuinen richten zich op 5 onderwerpen, kortweg: ‘t SPOC, leefbaarheidsprojecten in kleine kernen, een agenda voor Olst-Wijhe, versterking bestuurlijk kader en ontlasten verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Meer weten over de 5 proeftuinen? Klik hier.
 
 
De achtergrond van dit alles
Begin 2019 is er een manifest opgesteld door een groep betrokken inwoners die zich inmiddels de Manifestgroep noemt. Dit manifest is vervolgens breed verspreid en medeondertekend door een groot aantal verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Met het manifest is de noodklok geluid bij de gemeente. De kern van dit signaal was: we moeten nú iets doen om het vrijwilligerswerk en de voorzieningen in onze gemeente veilig te stellen. We zien dat de oude vormen van besturen en organiseren in dorpen en kernen onder grote druk staat. De gemeente Olst-Wijhe heeft dit serieus genomen en geld beschikbaar gesteld. Er kunnen het komende jaar 5 experimenten uitgevoerd worden, die noemen we proeftuinen.
 
De gemeente heeft geld vrij gemaakt voor procesondersteuning en een uitvoeringsbudget. Angelieke Huisman namens ut Huus en Anne Marie van Oldeniel (Anne Marie advies training mediation) geven invulling aan de procesondersteuning. De Manifestgroep, bestaande uit 4 inwoners van de gemeente: Klaas Jilderda, Jan van ’t Land, Jack Nuissl en Ton Stroucken, vormt samen met Leontine Maas van de gemeente Olst-Wijhe en Angelieke en Anne Marie de regiegroep. Inmiddels hebben de eerste overleggen plaatsgevonden en is een concreet plan van aanpak opgesteld. Voor de uitvoering van de initiatieven of experimenten is een uitvoeringsbudget beschikbaar van 10.000 euro.
 
 
Contact
Angelieke Huisman van ut Huus is één van de begeleiders en het aanspreekpunt. Heb je een vraag of idee: neem contact op! We bekijken of je vraag past binnen de proeftuin. Gedurende de schoolvakantieperiode kun je terecht bij Carla Leurink (ut Huus): c.leurink@uthuus.nl of via 06 – 83 22 99 18.
 

 

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina en Instagram.

CARLA LEURINK

CARLA LEURINK

OFFICE MANAGER

spontaan, direct, regeltante, loyaal

c.leurink@uthuus.nl
(voor reserveringen: reserveringen@uthuus.nl)
0570 - 68 39 39 / 06 - 83 22 99 18

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!

© COPYRIGHT UT HUUS 2018