Handreiking heropening cultuurcentra aan gedeputeerde Roy de Witte

 

Afgelopen vrijdag (15 mei) was gedeputeerde Roy de witte van de Provincie Overijssel coronaproof op bezoek in het Holstohus voor de Handreiking (of beter gezegd stokaanreiking). In informele setting en klein gezelschap met de besturen van ut Huus en De Bongerd aanwezig in het Holstohus. Online schoven collega-bestuurders en adviseurs op het gebied van maatschappelijk vastgoed aan en creatief producent Bart Jansen. De Handreiking wordt ondersteund door de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK). Coronaproof overhandigden Angelieke Huishem de Handreiking aan Roy de Witte en spraken we over de uitdagingen en kansen van #coronacrisis voor ontmoetingscentra.

Dorps- en buurthuizen, kulturhusen en multifunctionele accommodaties gaan langzaamaan de deuren weer openen. Omdat er vaak veel verschillende functies in de accommodaties zijn ondergebracht, hebben de besturen en directies van deze accommodaties te maken met verschillende protocollen. De Handreiking Heropening Ontmoetingscentra biedt hierin houvast en vormt een leidraad op basis van de huidig beschikbare informatie.

 

 

 

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!

© COPYRIGHT UT HUUS 2018