Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen
  • U bent hier:
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • 'Werken vanuit de bedoeling'

'Werken vanuit de bedoeling'

powered by ut huus

Vanuit een groep enthousiaste inwoners in Olst-Wijhe is een beweging ontstaan die op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingsvormen. Samenwerkingsvormen die uitgaan van de bedoeling en niet vanuit structuren, systemen en protocollen.

De inwoners constateren dat oude structuren niet altijd meer voldoen, zoals bijv. de verenigingsstructuren en de oude bestuurlijke organisatievormen. Zij zijn op zoek naar "hoe dan wel".  Daartoe zijn een aantal experimenten in gang gezet, bijv. een initiatief om met vrijwilligersorganisaties en kleine zelfstandigen te komen tot gezamenlijk websitebeheer, maar ook om door een gelegenheidsgroep / alliantie te zorgen dat er een breed gedragen cultureel programma ontstaat voor Olst-Wijhe.

Tijdens discussies over nieuwe vormen komt telkens weer terug dat het moet gaan om het doel; de bedoeling; de waarom en niet over de vorm. En dat blijkt bij tijd en wijle knap lastig. Want telkens weer kom je toch weer regels, wetten, protocollen tegen of heb je een juridische entiteit nodig met een bankrekeningnummer.

Nu woont in onze eigen gemeenschap Ruud Klarenbeek, bestuurder van JP van den Bentstichting, een grote zorginstelling. Hij werkt samen met Wouter Hart, auteur van o.a. Verdraaide organisaties en Anders Vasthouden. Samen met hem geeft hij in het land presentaties, trainingen, workshops etc. 

Ruud woont om de hoek van het Holstohus en is bereid om een ochtend in zijn agenda vrij te maken om ons mee te nemen "in het werken volgens de bedoeling" en alles wat je daarbij tegenkomt.

De datum die in zijn agenda is vastgelegd is donderdag 12 april van 9.30 tot 12.00 uur.

Omdat we denken dat u wellicht geïnteresseerd bent in deze bijeenkomst, nodigen wij u hiervoor van harte uit.

Aansluitend bieden wij u namens ut Huus een gezamenlijke lunch aan. Dus opgeven is prettig.

U kunt gerust een collega meenemen of een collega aanmelden. Wij horen dat graag uiterlijk donderdag 5 april a.s. Aanmelden via w.vanwijk@uthuus.nl